Voor veranderaars : Vakmanschap Verandermanagement

Wij hebben een bewezen veranderaanpak om veranderprocessen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Maar deze (of elke willekeurige andere) methode als gereedschap maakt je nog geen vakman. Gereedschap is een hulpmiddel, geen doel op zich. Jouw succes als verander professional hangt niet alleen af van de regels, concepten, structuren, principes en de do’s & dont’s, maar voor het overgrote deel ook van je skills, kennis, ervaring en attitude. 

Thema’s:

– McChange Methode Verander Mindset
– OPA verandermodel
verandervermogen- en bereidheid
– soorten vraagstukken
– sociaal vs instrumenteel perspectief
– weerstand
– gedrag en dynamiek
– veranderprincipes
– McChange Methode Verander Inzet:
– procesmatig sturen
– fasering stappen per fase
– do’s & dont’s
– eigen casuïstiek

Resultaat:

In dit ontwikkeltraject ‘Vakmanschap Verandermanagement”
  1. Leer je jezelf (nog) steviger te positioneren als regisseur in verandertrajecten
  2. Krijg je een bewezen procesmatige veranderaanpak aangereikt
  3. Breid je je eigen gereedschapskist verder uit
>Hierdoor weet je WAT je moet doen, WANNEER je dat moet doen en WAAROM je dat moet doen in de verschillende fases van een veranderproces.

 

McChange register

Na het succesvol afronden van het programma wordt je ingeschreven in het McChange register. Hiermee toon je aan dat je de McChange verander aanpak toe kunt passen en dat je voortdurend bezig bent met het verder ontwikkelen van je eigen Vakmanschap Verandermanagement.

Voor adviseurs : Adviesvaardigheden

Een adviesrelatie gaat over vertrouwen

Wanneer vertrouwen het sleutelwoord is, draait het niet zozeer om de inhoud, maar om de relatie tussen adviseur en klant, ieder met hun eigen bagage. Over de inhoud praten is meestal relatief eenvoudig. Het bespreekbaar maken van de ‘bagage’ onder tafel is cruciaal om een gelijkwaardige relatie op te kunnen bouwen van wederkerigheid en vertrouwen.

In dit programma breng je je advies skills tot een hoger niveau en wordt je een steviger gesprekspartner.

Thema’s:

– projectie/overdracht : wat is van mij, wat is van de ander

– Situationeel adviseren : klant- en adviesrollen

– Krachtenveld analyse : Hoe lopen de hazen

– Persoonlijke stijlen en (non-verbaal) gedrag : interactie en emotie

– Persoonlijk leiderschap : autonomie in verbinding

– Eigen casuïstiek

Resultaat:

Alle kennis, inzichten en ervaringen zullen  je professionaliteit als adviseur vergroten. Je bent beter in staat;

– Complexe adviesvragen te overzien,

– Je eigen adviesstijl optimaal in te zetten,

– Aan te sluiten bij je gesprekspartners,

– Je invloed te vergroten,

– Plezier te hebben in je adviesrol.

Voor leiders : Succesvol dealen met verandering

Voor Leiders : Succesvol dealen met verandering

Verandering start met reflectie

De beweeglijkheid en slagkracht van teams en organisaties wordt voor een groot deel bepaald door het vermogen van mensen zich aan te passen aan de voortdurende en snelle veranderingen. Omgaan met verandering vraagt steeds opnieuw aandacht voor ontwikkeling, afstemmen op je omgeving en zoeken naar interne stabiliteit. Succesvol leren dealen met verandering begint dus door op je eigen vierkante meter te reflecteren op je eigen gedrag en intenties. Dit kan best spannend zijn en vraagt moed. In drie intensieve en persoonlijke Masterclasses helpen we je hier succesvoller mee te dealen.

Eendaagse workshops

Presteren onder druk - zelf doen en anderen coachen
Waarnemen - onderscheid tussen feiten en beleving