Tijd om te sparren

Ontwikkelprogramma ‘Adviesvaardigheden voor Adviseurs’

"De kwaliteit van een advies wordt bepaald door de ontvanger"

Een adviesrelatie gaat over vertrouwen

Wanneer vertrouwen het sleutelwoord is, draait het niet zozeer om de inhoud, maar om de relatie tussen adviseur en klant, ieder met hun eigen bagage. Over de inhoud praten is meestal relatief eenvoudig. Het bespreekbaar maken van de ‘bagage’ is cruciaal om een gelijkwaardige relatie op te kunnen bouwen van wederkerigheid en vertrouwen.

Dit vraagt de nodige communicatieve vaardigheden, zoals; luisteren, observeren, analyseren, oordelen, verbinden en jezelf uitspreken.

persoonlijk - verbinding - vertrouwen - acceptatie - dialoog - invloed

Schakelen tussen perspectieven

De complexiteit van een adviesrelatie kun je vereenvoudigen door vanuit verschillende perspectieven vragen te beantwoorden. Het eerste perspectief is de adviesrol. Welke adviesrol is hier op z’n plek? Moet ik mijn inhoudelijke expertise inbrengen, de regierol pakken, sturen op het proces, of wil de klant alleen sparren? En welke rol past mij het beste? Het tweede perspectief is het krachtenveld. Namens wie spreekt de klant eigenlijk? Wie zitten er in zijn netwerk en wie hebben daar invloed? En hoe zit het met mijn eigen netwerk en invloed? Het derde perspectief is de persoonlijkheid. Wat voor karakter heeft de klant en hoe sluit ik daar bij aan? Wat moet ik doen of laten om aan te sluiten en kan/wil ik dat wel? Allemaal zaken die meespelen in het opbouwen en onderhouden van een goede adviseur-klantrelatie.

Het programma:

Thema’s:

– projectie/overdracht : wat is van mij, wat is van de ander

– Situationeel adviseren : klant- en adviesrollen

– Krachtenveld analyse : Hoe lopen de hazen

– Persoonlijke stijlen en (non-verbaal) gedrag : interactie en emotie

– Persoonlijk leiderschap : autonomie in verbinding

– Eigen casuïstiek

Werkwijze:

We stapelen de thema’s als  bouwstenen op elkaar met eigen casuïstiek  als rode draad. Dat maakt het altijd persoonlijk.

We onderzoeken, reflecteren, oefenen en experimenteren.

De interactie, gesprekken en interventies in de groep dragen voor een groot deel bij aan de kwaliteit van het programma.

Serieus, luchtig, praktisch en met veel plezier.

Resultaat:

Alle kennis, inzichten en ervaringen zullen  je vakmanschap als adviseur vergroten. Je bent beter in staat;

– Complexe adviesvragen te overzien,

– Je eigen adviesstijl optimaal in te zetten,

– Aan te sluiten bij je gesprekspartners,

– Je invloed te vergroten,

– Plezier te hebben in je adviesrol.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van zeer ervaren McChange adviseurs/trainers met een achtergrond als psycholoog, haptonoom, bedrijfskundige en/of gedragswetenschapper. Professionals die dagelijks onderzoekend, lerend en kritisch met hun vak en klanten bezig zijn. Ze beheersen de kunst om deelnemers op een vriendelijke en luchtige wijze een spiegel voor te houden en om snel tot de kern te komen. Ze nemen geen genoegen met mooie woorden maar kijken vooral naar wat je doet. Ze doen wat nodig is om jou als deelnemer verder te helpen (oefeningen, tips, ondersteunende theorie/modellen, reflectie, feedback, voorbeelden, etc.).

Bel of mail voor meer informatie over de mogelijkheden.