Mindset voor verandering

McChange helpt organisaties bij verandering. Afhankelijk van je eigen voorkeur kun je voor de term ‘verandering’ ook ‘ontwikkeling’ of ‘innovatie’ lezen. Het zijn termen die door veelvuldig gebruik inmiddels behoorlijk sleets zijn geworden en alleen al op basis daarvan als gesneden koek mogen worden beschouwd. Maar waarom kost veranderen dan toch zoveel moeite?

Om deze vraag te beantwoorden hanteren wij onze Midset-voor-verandering. Een mix van ideeën, zienswijzen, concepten, principes en geleerde lessen uit de praktijk die te maken hebben met het in beweging krijgen van leiding en medewerkers. We sommen ze hier kort op. In ons boek bespreken we ze uitgebreid. Het zijn inzichten die je kunnen helpen om meer sturing en grip te krijgen op verandering.

 

  1. Verandervermogen en Veranderbereidheid – Zonder veranderbereidheid is het verandervermogen nihil.
  2. Ieder type vraagstuk zijn eigen sturing – Ieder type vraagstuk heeft zijn eigen kenmerken en daarom een eigen specifieke aanpak en sturing nodig.
  3. Sociaal en Instrumenteel perspectief – Blijf steeds zoeken naar balans tussen sociale- en instrumentele perspectieven, passend bij de context van de organisatie.
  4. Leiderschap bij verandering – Leiden van verandering is van een andere orde dan het managen van het systeem. Het vergt een andere manier van denken en handelen.
  5. Het ‘OPA’ Model – Verandering kent zo zijn eigen dynamiek afhankelijk van de condities.
  6. Weerstand – Weerstand hoort erbij, maar waar komt het vandaan en wat moet je ermee?
  7. Gedragsdynamiek – Omdat we sociale wezens zijn valt er heel wat te doen in de dynamiek om verandering succesvol i.t.t. een ramp te maken.
  8. Veranderprincipes voor impact – Veranderprincipes strak hanteren vergroot de kans op succes.