Bespreekbaar maken wat onbesproken blijft

McChange zet potentie om in vermogen. In individuele medewerkers, in teams en in hele organisaties. We helpen om ambitie richting te geven en om geestdrift sturing te geven. We gaan weerstand niet uit de weg, maar maken de achterliggende zorgen, bezwaren, gevoelens en overtuigingen bespreekbaar. We ruimen blokkades op en zorgen dat medewerkers aangehaakt blijven of weer opnieuw aanhaken. Wat normaal gesproken onder tafel blijft, halen wij naar boven. We stimuleren mensen aardig te zijn naar elkaar, maar ook kritisch. Scherpte mag, vanuit contact. Kritisch, zonder dat het lijntje breekt. Wij vergroten de zelfstandigheid van teams, zorgen dat mensen hun commitment durven geven en verantwoordelijkheid nemen.

“Stel jezelf bij elke verandering de vraag: Knap ik er echt van op? Het antwoord is altijd even helder als kort. Het is ja of nee. Je krijgt er energie van of niet. Het is zwart of wit, geen vijftig tinten grijs. Knap je er niet van op, spreek het uit. Vertel het je manager, je medewerker, je team of wie het ook betreft. Het is de start van een verhelderend gesprek en je laat duidelijk zien wie je bent.”

Karsten Bezooijen – Organisatiecoach

‘Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd’ – Paulo Coelho