Inzet voor verandering

“De juiste mindset is waardeloos zonder de juiste inzet… en andersom.”

McChange aanpak

Volgens ons kan van een succesvolle verandering in organisaties alleen sprake zijn wanneer de juiste Mindset hand in hand gaat met de juiste Inzet. Wij geven deze ‘Inzet-voor-verandering’ concreet en praktisch vorm door middel van onze McChange aanpak. Kort gezegd helpt onze aanpak organisaties in verandering om sneller resultaten te halen. Een werkwijze waarmee we helpen om stap voor stap te ontwikkelen, te innoveren en te veranderen. Belangrijkste kenmerk van deze procesmatige aanpak is dat we de veranderbereidheid en het verandervermogen van de medewerkers, en daarmee dus die van de organisatie, sterk vergroten. We leren de organisatie hoe je naast de reguliere productie omgeving gelijktijdig ook ontwikkeling en innovatie kunt organiseren.  In ons boek zoomen we in op de Inzet vanuit de McChange aanpak, Met de nadruk op hoe wij dat doen. Dus niet hoe het moet, niet wat het beste is, niet hoe het hoort, maar ónze werkwijze.

Fasering McChange aanpak

Op het eerste gezicht een modelletje zoals vele anderen. Daar is weinig specifieks aan. Het onderscheiden van fases geeft overzicht en ook het gevoel van voorspelbaarheid. Alsof het maakbaar is en daarmee veilig. “Zolang we de stappen volgen komt het vanzelf goed.” Maar dat is niet zo. Sterker nog, veranderprocessen kenmerken zich door onzekerheid en geringe voorspelbaarheid. Het is dan ook zaak om niet te vervallen in controledrift, maar om mee te leren bewegen en gebruik te maken van de creativiteit van de mensen. Op die manier blijf je in staat om gaandeweg steeds te blijven anticiperen, te reageren en te sturen op het proces.