verbinden

Ons beeld van ‘goed’ samenwerken is wanneer  ieder individu op eigen benen staat en tegelijkertijd in verbinding is met de omgeving. Autonomie in verbondenheid, bepalend voor plezier, lerend vermogen en succesvol veranderen.

passende mix van hard en zacht

We relateren veranderprocessen aan doelen, visie, strategie, structuur en cultuur van de organisatie. We interveniëren op instrumentele en op sociale aspecten. Hard en zacht in verhouding, passend bij de context.

verantwoordelijkheid nemen

Wij zijn zeer betrokken buitenstaanders met een heldere, scherpe en kritische blik. We stappen in en trekken samen op met de professionals van de organisatie om de gewenste verandering te realiseren. Zij zijn tenslotte eigenaar.

schakelen

We leggen verbinding met en tussen verschillende mensen en teams in de organisatie. Wij zijn in staat om aan te sluiten en zo als gelijkwaardig gesprekspartner op te treden op verschillende niveaus.

afstemmen

Wij stemmen af op wat nodig is om de beoogde verandering te realiseren. We bepalen steeds opnieuw welke interventies passend zijn. We zijn transparant over onze rol, weten waar we goed in zijn en waar onze beperkingen liggen.

sturen

Werken, leren en veranderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderzoeken, experimenteren, reflecteren, beslissen en elkaar aanspreken. Thema’s die we aandacht geven om stuurkracht bij verandering te vergroten.