update mei 2020

In deze McChange update een boeiend interview met Dr. Noël Schlösser, longarts in het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Verder delen we onze reflectie op wat de huidige crisis voor onszelf en McChange betekent.

We houden het kort en hopelijk inspirerend.

Interview

naam : Noël Schlösser
functie : longarts
waar : Isala ziekenhuis

Longarts Noël Schlösser neemt ons mee in een verhaal over leiderschap en verandering in het hart van de crisis.

Je hoort:

 • – Harde feiten en cijfers
 •  
 • – De zachte kanten van personeel en patiënten
 •  
 • – Hoe de crisis vraagt om anders organiseren
 •  
 • – Wat flexibiliteit echt betekent
 •  
 • – Hoe snelle besluitvorming wél mogelijk is
 •  
 • – Hoe je opschakelt van 30 naar 140 bedden
 •  
 • – Hoe er midden in de crisis vooruit wordt gekeken
 •  
 • – Hoe ‘online’ spreekuur het contact verarmt

McChange Perspectief

Half maart ging Nederland op slot. Intelligent weliswaar, maar toch. Alle aandacht en capaciteit ging, terecht, naar de ziekenhuizen. En aangezien wij voornamelijk met programma’s bezig waren in de (ziekenhuis)zorg, was ook onze agenda plotsklaps leeg. Dat leverde de eerste weken gemengde gevoelens op.

Verwarring, het kan toch niet zo zijn dat alles stopt of wordt uitgesteld. Boosheid, wat betalen we hier een enorme prijs voor. Angst voor het virus en onze kwetsbare dierbaren. Onzekerheid over ons bureau McChange en onze eigen toekomst. Verdriet en nederigheid door het besef dat ons werk in crisistijd eigenlijk niet veel te betekenen heeft. Twijfel over de zin of zinloosheid van ons werk. Berusting vanuit het besef dat ook wij gewoon moeten volhouden, uitzingen en aanpassen. Rust, ontspanning en tijd voor andere zaken zoals onze gezinnen en uitgestelde klussen. Acceptatie van de onzekerheid. En nieuwe Energie, om te kijken ‘Hoe dan wel?’

Zo gaan we allemaal op onze eigen manier door onze rouwcurve heen.

Vanuit de gedachte ‘never waste a good crisis’ gebruiken we deze tijd niet alleen om te reflecteren, maar ook om vooruit te kijken hoe we verder kunnen en willen. Waar zijn we echt goed in? Waar is behoefte aan? En bovenal, waar knappen we zelf van op?

De conclusie is dat we energie krijgen van ontwikkel programma’s waar we impact kunnen maken. Waar we op alle lagen in een organisatie bezig zijn met het verbinden van resultaat aan een goede samenwerking tussen mensen en teams. In het werk, op de werkvloer. daar waar het gebeurt.

Zo gaan we de ‘je-steekt-er-altijd-wat-van-op’ themaworkshops niet meer doen. Het thema dekt zelden de lading waar het werkelijk over zou moeten gaan. We gaan zogezegd geen rot hout meer schilderen.

Dat voelt als een spannend besluit. De toekomst zal uitwijzen of we onze rug hierin recht kunnen houden.

Het voelt in ieder geval goed. Het geeft ons focus en energie. We gaan vol inzetten op onze McChange Methode van veranderen en ontwikkelen. Dat doen we al jaren, maar we hebben het nooit zo expliciet benoemt.

Zodra we weer enigszins bij elkaar mogen komen organiseren we hierover een bijeenkomst. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over deze McChange methode en over de bijeenkomst. 

Reacties zijn van harte welkom.

06 20 05 22 05 (Jeroen Bouman)

06 46 19 82 81 (Karsten Bezooijen)

info@mcchange.com

 
 
 

Jouw mening over deze nieuwsbrief