Leiderschap

Herkenbaar?

  • Onze mensen durven geen commitment te laten zien, waar ligt het aan?
  • Doen we het nu goed of niet? We weten het eigenlijk niet.
  • Onze doelen motiveren de medewerkers niet, maar wat moeten we anders?
  • We hebben een verandering doorgemaakt, maar de medewerkers lijken niet aangehaakt, wat moeten we doen?

Onze visie op leiderschap

Onze visie op leiderschap is eenvoudig: Leiderschap = Oordelen en Sturen

Dat verdient enige nuancering.

Leiderschap – De term leiderschap staat in onze visie synoniem aan verantwoordelijkheid voor;

  • richting geven,
  • resultaat,
  • welzijn van de mensen.

Dat alles passend binnen de context van de organisatie. Bovendien impliceert verantwoordelijkheid ook dat je daar verantwoording over aflegt.

Oordelen – Mensen zijn over het algemeen erg goed in het oordelen en beoordelen van situaties. Dat is een kwaliteit. Maar een oordeel hebben is één ding. Ervoor gaan staan en het uitdragen is van een andere orde. Als leider moet je in onze ogen staan voor je eigen oordeel, wetend dat het jouw persoonlijke, subjectieve oordeel is. Het is dan ook van belang dat je inzicht hebt in je eigen subjectiviteit. Je eigen normen, waarden, behoeftes, voorkeuren, remmingen, oftewel je eigen persoonlijkheid.

Sturen – De term ‘sturen’ klinkt al snel directief. Het beeld van een leider die zegt hoe het moet, waarbij medewerkers geacht worden te volgen. Zo bedoelen wij het niet. Sturen is maatwerk en betekent in onze visie dat je als leider DOET en ook LAAT wat nodig is om anderen te faciliteren en te laten groeien. Sturing geven is situationeel en kan dus ook betekenen dat je met je handen in je zakken een paar domme vragen stelt, terwijl je het antwoord al weet. Ook hier is het van belang dat je als leider helder zicht hebt op je eigen kwaliteiten. En minstens zo belangrijk, waar kun je beter afblijven en moet je hulp van anderen inschakelen.