Awareness Dialogen

We hebben bij McChange een uitgesproken mening over verandering en menselijk gedrag. Deze is gebaseerd op onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, teams en organisaties. Wij delen onze ervaring en visie graag met organisaties die hierin geïnteresseerd zijn.

Dit doen we in onze ‘Awareness dialogen’. We gaan daarbij op een interactieve, uitnodigende, scherpe en tegelijkertijd luchtige wijze de dialoog aan. We pretenderen zeker niet ‘het allemaal te weten’. Integendeel, niets menselijks is ons ook vreemd. We kijken kritisch naar ons eigen vakgebied, voelen onze eigen overtuigingen aan de tand, steken de hand in eigen boezem en proberen te leren van onze missers.

Gezamenlijk onderzoeken we zo de voorhanden liggende thema’s waar het gaat om ontwikkeling van de organisatie. We staan met elkaar even stil, leunen achterover, reflecteren, kijken er eens anders naar, scherpen elkaar aan, we luisteren en we vertellen. Al sparrend, onderzoekend en lerend ontstaat awareness in de dialoog.