Karsten Bezooijen

Organisatiecoach, Verbinder

Ik werk graag als “betrokken buitenstaander” voor mensen die echt bereid zijn na te denken over hun eigen handelen en hun eigen rol in het handelen van anderen.

Vaak is het onderwerp; we veranderen en we willen een ander resultaat of een variant daarvan.

Ik streef van nature naar herstel van harmonie, openheid en vertrouwen om de juiste zaken op tafel te krijgen. Daarom stel ik vaak de vragen: Wat is de echte wens achter uw vraag? Hoe doet u dat nu? Knapt u daar echt van op?

Vaak beginnen dit soort veranderprocessen met een openhartig gesprek zonder dat het lijntje breekt. Kennelijk gebeurt dat niet zo vaak; echt naar elkaar luisteren met een mening op tafel, zonder elkaar te veroordelen. Zo ontstaat draagvlak zonder conflictvermijding en dus een veel beter resultaat.