Organisatie Coaching

Organisatieontwikkeling is een grillig proces dat zich niet gemakkelijk laat sturen. Succesvolle verandering is o.a. afhankelijk van kwaliteiten als besliskracht, veerkracht, innovatie, flexibiliteit, het vermogen om met weerstand om te gaan en om elkaar aan te spreken.  Belangrijke randvoorwaarde is dat de communicatie en samenwerking ‘soepel’ lopen en dat mensen plezier hebben in hun werk. McChange begeleidt organisaties bij deze ontwikkeling en helpt de stuurkracht in organisaties te vergroten.

Dit doen we als zeer betrokken buitenstaanders met een heldere, scherpe en kritische blik. We werken samen met de professionals van de organisatie toe naar het beoogde resultaat. Dit doen we door voortdurend;

– de balans te vinden tussen instrumentele en sociale aspecten (hard en zacht),

– verbindingen te leggen met en tussen verschillende mensen en teams in de organisatie,

– aan te sluiten bij de context van de organisatie en gelijkwaardig gesprekspartner te zijn op verschillende niveaus,

– het eigenaarschap te laten waar het hoort; bij de mensen in de organisatie.