Concreet:

Het ontwikkelen van teams of organisaties in de zorg is een proces dat sturing nodig heeft. Een kwestie van op gang brengen, erbij blijven en steeds kleine stapjes zetten. Het is geen “lineair” proces. Soms is het grillig, soms 2 stappen naar voren, dan weer een terug. Wij hebben dan ook geen ‘Hosanna!’ verhalen en gelikte vergezichten, maar een eerlijk verhaal gebaseerd op tientallen jaren ervaring met het werken aan ontwikkeling in organisaties.

Problemen en oplossingen lijken soms op elkaar, maar de context en de mensen zijn steeds weer anders. Daardoor is het nooit gesneden koek. Het is steeds weer maatwerk, passen, meten, aansluiten, onderzoeken, experimenteren, verbinden, confronteren, blootleggen, oplossen of loslaten.

Onze aanpak:

Stap 1 – De start begint bij het scherp krijgen van jullie vraag, je drempels en jullie doelen in een goed gesprek

Stap 2 – Een ontwerpsessie samen met mensen uit de organisatie die er een mening over hebben (petit committee)

Stap 3 – Voorstel met de McChange aanpak, fasering, bouwstenen* en investering

Stap 4 – We gaan samen aan de gang, waarbij we voortdurend reflecteren en (bij)sturen op het proces

*Met bouwstenen bedoelen we de onderdelen waarmee we het proces samenstellen, zoals procesbegeleiding, teamsessies, workshops, training, 1 op 1 coaching, coaching-on-the-job, etc. We passen onderdelen aan op jullie vraag of we ontwikkelen nieuwe.

‘Hoge drempels neem je makkelijker wanneer je in beweging bent.’ – Loesje