diensten 

Wanneer het over veranderen gaat..

 

Organisatieontwikkeling is een grillig proces dat zich niet gemakkelijk laat sturen. Succesvolle verandering is afhankelijk van kwaliteiten als besliskracht, veerkracht, innovatie, flexibiliteit, het vermogen om met weerstand om te gaan en om elkaar aan te spreken. Dat is best een aardig lijstje.

Randvoorwaarde is dat de communicatie en samenwerking ‘soepel’ lopen en dat mensen plezier hebben in hun werk. Dan ontstaat er ruimte om ‘op maat’ met veranderingen om te gaan. McChange begeleidt organisaties in bij deze ontwikkeling en helpt de stuurkracht bij verandering te vergroten.

Dit doen we als zeer betrokken buitenstaanders met een heldere, scherpe en kritische blik. We werken samen met de professionals van de organisatie toe naar het beoogde resultaat. Dit doen we door;

– steeds de balans te vinden tussen instrumentele en sociale aspecten (hard en zacht),

– verbindingen te leggen met en tussen verschillende mensen en teams in de organisatie,

– aan te sluiten bij de context van de organisatie en gelijkwaardig gesprekspartner te zijn op verschillende niveaus,

– steeds opnieuw te bepalen welke interventies passend zijn.

 

Onze visie op leiderschap is eenvoudig: “Leiderschap = Oordelen en Sturen

Dat verdient enige nuancering.

De term leiderschap staat in onze visie synoniem aan verantwoordelijkheid voor richting geven, resultaten behalen en zorgen voor het welzijn van je mensen door ze op maat te faciliteren en ondersteunen. Dat alles passend binnen de context van de organisatie. Bovendien impliceert verantwoordelijkheid ook dat je daar verantwoording over aflegt.

Oordelen – Mensen zijn over het algemeen erg goed in het oordelen en beoordelen van situaties. Dat is een kwaliteit. Maar een oordeel hebben is één ding. Ervoor gaan staan en het uitdragen is van een andere orde. Als leider moet je in onze ogen staan voor je eigen oordeel, wetend dat het jouw persoonlijke, subjectieve oordeel is. Het is dan ook van belang dat je inzicht hebt in je eigen subjectiviteit. Je eigen normen, waarden, behoeftes, voorkeuren, remmingen, oftewel je eigen persoonlijkheid.

Sturen – De term ‘sturen’ klinkt al snel directief. Het beeld van een leider die zegt hoe het moet, waarbij medewerkers geacht worden te volgen. Zo bedoelen wij het niet. Sturen is maatwerk en betekent in onze visie dat je als leider DOET en ook LAAT wat nodig is om anderen te faciliteren en te laten groeien. Sturing geven is situationeel en kan dus ook betekenen dat je met je handen in je zakken een paar domme vragen stelt, terwijl je het antwoord al weet. Ook hier is het van belang dat je als leider helder zicht hebt op je eigen kwaliteiten. En minstens zo belangrijk, waar kun je beter afblijven en moet je hulp van anderen inschakelen.

McChange heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van Leiderschapsprogramma’s. Trajecten van traineeships en management development tot executive leiderschap.

Vanuit McChange vullen wij regelmatig interim functies in. Soms vraagt verandering in een organisatie nu eenmaal tijdelijk wat intensievere aandacht en begeleiding.

We zijn in staat om daarbij doel- en resultaatgerichtheid te combineren met een passende menselijk maat. We dragen bij aan goede samenwerking en efficiënte processen.

Dit doen we ontwikkelingsgericht en zelfbewust van onze eigen stijl met bijbehorende kwaliteiten en ook tekortkomingen. We weten waar we goed in zijn, maar ook (minstens zo belangrijk) waar we af moeten blijven. Dat stelt ons in staat om de beste match te maken.

Verbetering van teamprestaties is geen exacte wetenschap. Mensen zijn nu eenmaal niet altijd voorspelbaar. De specialiteit van McChange is het kijken naar mensen en teams en zien waar de communicatie en samenwerking vloeit of waar deze wordt geremd. Onze interventies zijn gericht op het beter benutten van aanwezige talenten en op het verhelpen van blokkades. Dit resulteert in betere communicatie en samenwerking binnen teams.

Onze visie op team ontwikkeling:

Ieder mens heeft enerzijds de fundamentele behoefte aan autonomie en anderzijds de behoefte om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Zonder anderen weten we immers niet wie we zelf zijn. We hebben anderen nodig om ons te bevestigen en onszelf aan te spiegelen. Vertaald naar samenwerking in teams is de uitdaging voor ieder teamlid “Hoe kan ik mijzelf met mijn eigenheid inbrengen en tegelijkertijd in verbinding blijven met het team?” Dat klinkt simpel, maar is niet zo eenvoudig om te doen. Dat begint niet vanuit ‘WIJ’, maar door te spreken vanuit ‘IK’. Door je eigen wensen, behoeftes, gevoelens, gedachten, oordeel en mening in te brengen. Dat is zowel kwetsbaar en krachtig. Dat vraagt continu aandacht, reflectie en communicatie op metaniveau.

McChange verzorgt teamworkshops op diverse thema’s, zoals o.a.:

  • – Samenwerking en communicatie,
  • – Omgaan met grenzen en belasting,
  • – Waarnemen,
  • – Feedback,
  • – Persoonlijke ontwikkeling,
  • e.d.

Kijk hier voor de McChange MasterClasses voor professionals

We hebben bij McChange een uitgesproken mening over verandering. Deze is gebaseerd op onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, teams en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij delen onze mening graag met teams en organisaties die hierin geïnteresseerd zijn, hierover willen sparren en met elkaar willen onderzoeken hoe dat in hun team/organisatie zit.

We koppelen onze lezingen altijd aan actuele thema’s, kijken ook kritisch naar ons eigen vakgebied en gaan graag de dialoog aan.

Interesse of vragen? bel 06 2005 2205 of stuur een mail naar info@mcchange.com